Синдикат на българските учители - Варна, гр. Варна 9000, ул."Шипка" № 17-19, тел./факс: 052 / 632 430, e-mail: seb_varna@abv.bg
 

 

Писмо на г-жа Ваня Кастрева - заместник-министър на образованието и науката до РИО относно действието на Колективния трудов договор за системата на народната просвета сключен на 26.06.2014 г.

(изтеглете от тук)

Уважаеми колеги,

Пожелавам Ви здраве, повече радост и светлина в душите,

сговор и любов в домовете Ви.

Весели Коледни и Новогодишни празници!

В. Рашев

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА 26.06.2014 г. (изтеглете от тук или от радел "ДОКУМЕНТИ")

Подписан бе анекс към Общински колективен трудов договор за отрасъл "Средно образование" - гр. Варна.

Можете да го изтеглите от секция "Документи".

АНЕКС ЗА КТД ЗА ОТРАСЪЛ "СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ" - гр. Варна № Д10-9200/1325/29.12.2010 г.

(изтеглете от тук)

На вниманието на всички синдикалисти!

Наредба № 1 на МОМН от 9 април 2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училища и обслужващи звена, влиза в сила от 27.04.2012 г. и е обнародвана в ДВ бр. 33 от 27 април 2012 г. Можете да я намерите и във в. "Учителско дело" бр. 19/14 май 2012 г. или да я изтеглите от тук

1 2

 

СБУ - Варна, гр. Варна 9000, ул."Шипка" № 17-19, тел./факс: 052 / 632 430, e-mail: seb_varna@abv.bg