Синдикат на българските учители - Варна, гр. Варна 9000, ул."Шипка" № 17-19, тел./факс: 052 / 632 430, e-mail: seb_varna@abv.bg
 

 

          Уважаеми колеги,

          От все сърце Ви пожелавам весели Великденски празници!

          Бъдете здрави!

                                                                    Веселин Рашев

Представяме на Вашето внимание ПРОЕКТ на КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА (изтеглете от тук)

Обобщени мнения и становища по ОКТД можете да изпращате на e-mail адреса на синдиката seb_varna@abv.bg

Подписан бе анекс към Общински колективен трудов договор за отрасъл "Средно образование" - гр. Варна.

Можете да го изтеглите от секция "Документи".

Новият колективен трудов договор в Системата на народната просвета бе подписан на 28 юни 2012 г. за срок от две години от всичките социални партньори в системата на средното образование. 

(изтеглете от тук)

АНЕКС ЗА КТД ЗА ОТРАСЪЛ "СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ" - гр. Варна № Д10-9200/1325/29.12.2010 г.

(изтеглете от тук)

На вниманието на всички синдикалисти!

Наредба № 1 на МОМН от 9 април 2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училища и обслужващи звена, влиза в сила от 27.04.2012 г. и е обнародвана в ДВ бр. 33 от 27 април 2012 г. Можете да я намерите и във в. "Учителско дело" бр. 19/14 май 2012 г. или да я изтеглите от тук

1 2

 

СБУ - Варна, гр. Варна 9000, ул."Шипка" № 17-19, тел./факс: 052 / 632 430, e-mail: seb_varna@abv.bg