Синдикат на българските учители - Варна, гр. Варна 9000, ул."Шипка" № 17-19, тел./факс: 052 / 632 430, e-mail: seb_varna@abv.bg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Синдикатът на българските учители (СБУ) е най - голямата и най - авторитетната учителска организация, най - многочисленият отраслов синдикат в страната.

    СБУ е сплотена и единна организация с тристепенна структура, изградена на демократичен принцип, пази и отстоява целостта, единството и солидарността на своите структури.

    СБУ е организация със синдикална традиция и опит, с будно новаторско чувство и поведение:

bullet

правоприемник и продължител на 105 - годишното учителско синдикално движение у нас;

bullet

независим синдикат, който е овладял и прилага истинския модерен синдикализъм;

bullet

отворен към нововъзникващите проблеми и предизвикателства, умее да реализира процесите в тяхната динамика и бързо да откликва на исканията на членовете си;

bullet

в съответствие с програмата и устава си отстоява трудово - правните, социално - икономическите, професионално - творческите и синдикални права и интереси на своите членове;

bullet

отстоява учителското достойнство в медиите, на национални и регионални изяви, по различни поводи.

    СБУ е основен член на най - голямото синдикално обединение у нас - Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). Член е на най - голямата световна учителска организация - Интернационала на образованието (ИО).

  СБУ - Варна, гр. Варна 9000, ул."Шипка" № 17-19, тел./факс: 052 / 632 430, e-mail: seb_varna@abv.bg