Синдикат на българските учители - Варна, гр. Варна 9000, ул."Шипка" № 17-19, тел./факс: 052 / 632 430, e-mail: seb_varna@abv.bg
 

 

Общински колективен трудов договор за сектор "Социални дейности" (12.10.2020 г.)

Общински колективен трудов договор за системата на средното образование (2019 - 2020 г.)

Общински колективен трудов договор за сектор "Социални дейности" (12.10.2020 г.)

Анекс към Общински колективен трудов договор за системата на средното образование (12.10.2020 г.)

Анекс към Отраслов колективен трудов договор за системата на народната просвета (07.12.2020 г.)

Отраслов колективен трудов договор за системата на народната просвета (17.08.2020 г.)

Наредба № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищно образование

  СБУ - Варна, гр. Варна 9000, ул."Шипка" № 17-19, тел./факс: 052 / 632 430, e-mail: seb_varna@abv.bg